Geschiedenis

De voorgeschiedenis van onze vereniging :

 

In september 1959 ontstonden de ideeën bij dhr Heijmans en dhr Duyzers om te beginnen met een wandelclub. Al snel werd de club opgericht en na het mee doen van de eerste wandeltochten groeide de wandelclub snel uit tot een mooie en actieve wandelclub  in Eindhoven.

 

 

 De wandelclub

In een kleine zaal  werd van alles georganiseerd om aan geld te komen om de club te laten voort bestaan. Zo werden er kien avonden, kaartavonden en hobby clubs voor de kinderen georganiseerd en alles op vrijwillige basis door de leden van de club.

 

Het was Leo Duyzers en Jan van emst die goed konden trommelen en zij gingen in het kleine zaaltje leden leren trommelen om zo ook een drumband bij de wandelclub te hebben. Trees Heijmans kreeg het idee om dan ook majorettes op te richten en samen met een aantal meiden gingen ze aan de slag. Om aan geld te komen voor de pakjes en de instrumenten voor de drumband gingen ze lootjes verkopen en Trees ging zelf de kleding maken. Uren waren ze er mee bezig! Na het zien van een dansmarietjes toernooi was dat hun eerst volgende doel en ook lukte en zo ontstond de eerste dansgarde.

 

De wandelclub groeide ontzettend door de komst van de drumband en de dansgarde iedereen was enthousiast! Maar de vooral de dansgarde en drumband groeide uit en de wandelclub verdween langzaam naar de achtergrond. Vanaf 1971 verdwenen er steeds meer wandelclubs en zouden er vanaf 1972  geen wandelclubs meer de weg op mogen komen. Dat was voor de oprichter dhr Heijmans het moment om zich meer op het carnavals leven te gaan richten. Er werd uit de wandelclub een raad van 11 samen gesteld en er kwam een Prins.  Flip Duyzers werd Prins Philopinus. Zo ontstond vanuit wandelclub de nachtegalen na 12 jaar de carnavalsvereniging die zijn naam bleef behouden C.v de Nachtegaal

In 1971 was het een feit carnavals vereniging De Nachtegaal was geboren!

 

Met veel enthousiasme trok de vereniging met de bus rond en ging op bezoek bij andere verenigingen in het bijzijn van de raad van 11, dansgarde , prins adjudant en vorst. Maar liefst 13 jaar regeerde  onze prins PHILOPINUS  met zijn scepter binnen onze vereniging!!

 

 

Maar er kwam een nieuw tijdperk waarin de dingen veranderde. Er kwam ander soort kleding en de raad van elf en de dansgarde wilde niet meer graag de steken op en zo veranderde het uiterlijk van de vereniging met de tijd mee!! Maar wat altijd is gebleven is de gezelligheid en gemoedelijkheid binnen onze vereniging. We gaan nog steeds met zijn allen met de bus andere verenigingen bezoeken, kienen nog steeds, oud papier word opgehaald  om wat extra inkomen voor de vereniging bij elkaar te krijgen, en zijn trots op onze dansgarde.

Zelfs het opstappen en uitstappen met iedere carnavalsdag is nog steeds bij Broer en Trees Heijmans. We kunnen dan ook met recht zeggen dat zij ALTIJD  de drijvende kracht achter de vereniging zijn geweest!!  Samen met vele andere trouwen leden  en familie leden (Flip Duyzers +, Leo Duyzers+,Tonnie Duyzers + ) hebben ze de basis gevormd voor dat wat de vereniging nu is!

 

In augustus 2013 werd broer onderscheiden in de orde van oranje Nassau voor zijn 54 jaar inzet voor de vereniging!!

Met de huidige leden , waarvan er ook nog 3( broer, trees jolanda ) van het allereerste begin  lid zijn, het nieuwe jongere  bestuur in combinatie met ervaren bestuursleden(rein hoeksma ere lid) gaan wij proberen dit gevoel te blijven voort zetten!! En we zijn al goed op weg want we bestaan bijna 44 jaar!!!